Examvify.com
ระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและห้องสอบออนไลน์ฟรี

สมัครใช้งานฟรี สาธิตการใช้งานระบบ
ห้องสอบออนไลน์

ห้องสอบออนไลน์

ผู้เข้าสอบออนไลน์ สามารถเข้าทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเชื่อมโยงห้องสอบได้มากกว่า 1 ห้องสอบ
โดยมีคุณบัติเด่นดังนี้

เชื่อมต่อห้องสอบได้ไม่จำกัด

เพื่อเข้าห้องสอบออนไลน์

หลังจากสอบเสร็จสามารถทราบผลสอบได้ทันที

หากอาจารย์เฉลยข้อสอบก็สามารถทราบรายละเอียดได้ทันที

มีใบรายงานประเมินผลรายบุคคล

ทราบจุดเด่นจุดด้อยของตัวเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุง

ระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและห้องสอบออนไลน์

ผู้คุมห้องสอบสามารถสร้างชุดข้อสอบออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบ

โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ในการจัดเก็บ

การประเมินศักยภาพรอบด้านผู้เข้าสอบ

สามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการประเมินผู้เข้าสอบได้

สร้างข้อสอบออนไลน์ได้

สามารถกำหนดวัน/เวลาและรหัสผ่านในการเข้าทำข้อสอบ
สามารถสุ่มข้อสอบได้ ,กำหนดระยะเวลาทำข้อสอบ ,ใช้ชุดข้อสอบซ้ำได้ ไม่ต้องสร้างข้อสอบใหม่

มีระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสอบ

สามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวบุคคล

มีรายงานภาพรวมการสอบออนไลน์

สามารถทราบถึงข้อมูลต่างๆ ในการสอบครั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น
จำนวนผู้เข้าสอบ ,เปอร์เซ็นต์การสอบผ่าน ,ความยากของข้อสอบ,ประเมินรายกลุ่ม,ประเมินรstายบุคคล ,ความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ

Stunning Graphics
แพคเกจ

Starter

FREEเหมาะสำหรับผู้ที่มีนักเรียนไม่มากหรือต้องการทดสอบระบบ ไม่มีวันหมดอายุ
 • เปิดให้สอบออนไลน์ต่อวันสูงสุด 3 ชุด
 • สอบออนไลน์พร้อมกันสูงสุด 50 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด 50 คน
 • จำนวนหมวดหมู่คำถามสูงสุด 5 หมวดหมู่
 • จำนวนคำถามต่อหมวดหมู่สูงสุด 100 ข้อ
 • ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์เอกสาร 10 MB

EXAM99/

250 บาท/1 ผู้เข้าสอบคิดตามจำนวนผู้เข้าสอบเป็นรายครั้ง
 • เปิดให้สอบออนไลน์/ครั้ง 1 ชุด
 • สอบออนไลน์พร้อมกันสูงสุด/ครั้ง 1,000 คน
 • จำนวนนักเรียนสอบขั้นต่ำ 100 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด ไม่จำกัด
 • จำนวนหมวดหมู่คำถามสูงสุด 1 หมวดหมู่
 • จำนวนคำถามต่อหมวดหมู่สูงสุด 150 ข้อ

EXAM01

5,500 บาท/ปีผู้เข้าสอบไม่เกิน 100 คน
 • เปิดให้สอบออนไลน์ต่อวันสูงสุด 10 ชุด
 • สอบออนไลน์พร้อมกันสูงสุด 150 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด 150 คน
 • จำนวนหมวดหมู่คำถามสูงสุด 10 หมวดหมู่
 • จำนวนคำถามต่อหมวดหมู่สูงสุด 150 ข้อ
 • ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์เอกสาร 50 MB

EXAM02

9,500 บาท/ปีผู้เข้าสอบไม่เกิน 300 คน
 • เปิดให้สอบออนไลน์ต่อวันสูงสุด 10 ชุด
 • สอบออนไลน์พร้อมกันสูงสุด 300 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด 300 คน
 • จำนวนหมวดหมู่คำถามสูงสุด 25 หมวดหมู่
 • จำนวนคำถามต่อหมวดหมู่สูงสุด 250 ข้อ
 • ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์เอกสาร 100 MB

Unlimit01

95,000 บาท/ปีผู้เข้าสอบไม่เกิน 800-1000 คน โดยจะแยก Server เพื่อความเสถียร
 • ไม่จำกัดจำนวนการเปิดให้สอบ
 • ไม่จำกัดผู้เข้าสอบ
 • ไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล
 • บำรุงรักษาให้ตลอดอายุการใช้งาน
 • มี API ให้หากต้องการเชื่อมระบบ
 • ติดตั้งที่ Cloud แยกต่างหาก
 • * ขึ้นอยู่กับเครื่อง Server ที่ติดตั้ง

Custom

450,000 บาทแบบซื้อขาด โดยติดตั้งที่ Server ของท่าน
 • ไม่จำกัดจำนวนการเปิดให้สอบ
 • ไม่จำกัดผู้เข้าสอบ
 • ไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล
 • บำรุงรักษาให้ 1 ปี
 • ติดตั้งที่ Server ของท่าน
 • * กรณีปีถัดไปต้องการให้บำรุงรักษาระบบให้ คิดปีละ 60,000 บาท
 • * ขึ้นอยู่กับเครื่อง Server ที่ติดตั้ง
 • * ไม่รวม SourceCode

ExamCode

ติดต่อสอบถาม สำหรับบริษัทหรือนักพัฒนาที่ต้องการซื้อ SourceCode ทั้งระบบ เพื่อนำไปขายต่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวน License เป็นการขายสิทธิในการนำ SourceCode ไปต่อยอด แต่ไม่สามารถนำ SourceCode ไปแจกจ่ายหรือขาย SourceCode อีกทอดได้
 • ไม่จำกัดจำนวนการเปิดให้สอบ
 • ไม่จำกัดผู้เข้าสอบ
 • ไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล
 • อบรมเชิงการพัฒนาให้ 1 ครั้ง
 • ติดตั้งที่ Server ของท่าน
 • * ขึ้นอยู่กับเครื่อง Server ที่ติดตั้ง
 • * SourceCode + เอกสารการพัฒนาระบบ

สาธิตการใช้งาน

แนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้นสำหรับอาจารย์และนักเรียน

การจัดการฐานข้อมูลข้อสอบสำหรับอาจารย์

การสร้างการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์

การเข้าห้องสอบและการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบที่ดีที่สุดในด้านฐานข้อมูลข้อสอบสำหรับอาจารย์และการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน

เข้าระบบห้องสอบออนไลน์

ระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและห้องสอบออนไลน์ คืออะไร

ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงโควิดระบาดอย่างหนัก การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการเว้นระยะห่างทางสังคม นั่นทำให้การรวมตัวในสถานที่ใดทีหนึ่ง เช่น โรงเรียน หรือ ในห้องเรียน เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายมากขึ้น Examvify.com จึงพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและจัดห้องสอบออนไลน์ขึ้น เพื่อช่วยคุณครูในการบริหารจัดการฐานข้อมูลข้อสอบ และ การสอบออนไลน์ โดยสามารถ เข้าใช้งานระบบได้จากที่ไหนก็ได้ และมีระบบประเมินผลและรายงานภาพรวมการสอบในแต่ละครั้ง ทำให้คุณครูรู้จักนักเรียนของตัวเองมากขึ้น และสามารถสร้างชุดข้อสอบออนไลน์ได้ไม่จัดกัด ไม่ต้องใช้ GoogleForm เหมือนเดิมอีกต่อไป ทำให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบเป็นระบบด้วย Examvify.com